Regulament de concurs / Contest regulations

Aplicațiile trebuie trimise în limba română. Dezvoltarea proiectelor va fi în limba română.
Applications must be submitted in Romanian. The development of the projects in this contest will be in Romanian.

Preambul: ASOCIAȚIA CINEMASCOP cu sprijinul HBO Europe organizează concursul de scenarii intitulat: Scrie un scenariu pentru / Write a screenplay for, cu scopul de a dezvolta unul sau mai multe scenarii având în rolul principal un actor cu reputație internațională.

Pentru prima ediție, scenariștii sunt invitați să scrie o poveste pentru actorul american de origine română, Sebastian Stan.

La această primă ediție, concursul este deschis scenariștilor de limba română.

Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 26 martie 2019, ora 23:00 (ora României).

Autorii sunt invitați să trimită:

 • un log-line de cel mult 3 propoziții
 • un outline pentru un film de lungmetraj ficțiune sau pentru o miniserie TV având un rol principal pentru Sebastian Stan.
  • outline-urile pentru film de lungmetraj vor avea o lungime de max. 1 pagină
  • outline-urile pentru miniserie TV vor avea o lungime de max. 3 pagini
 • o secvență de max. 4 pagini, cu dialog reprezentând un conflict
 • un CV profesional care să includă datele de contact

Proiectele vor fi analizate până la data de 5 aprilie 2019.

Un juriu format din Alexandru Baciu și Silvia Popescu va desemna proiectele finaliste. Rezultatul va fi făcut public în data de 8 aprilie 2019.

Autorii proiectelor finaliste sunt invitați să participe la un workshop de dezvoltare în perioada 10-17 aprilie 2019, la București.

Organizatorul asigură:

 • transportul la București pentru participarea la workshop, pentru cei care locuiesc în România
 • o sumă max. de 150 EUR pentru transportul finaliștilor care nu locuiesc în România
 • cazarea la București pe durata workshop-ului, 10-17 aprilie 2019

Activitatea presupune o perioadă de lucru activ, individual și în grup, cu scenariști și superviseri cu experiență pentru dezvoltarea outline-urilor propuse.

Proiectele finaliștilor vor fi analizate de un panel de specialiști împreună cu Sebastian Stan, iar aceștia vor alege proiectele pe care le-ar vedea dezvoltate ca scenarii. Pe data de 18 aprilie 2019, vor fi anunțate public proiectele câștigătoare.

Participarea lui Sebastian Stan la proiect în calitate de Mentor, nu presupune în mod obligatoriu și prezența acestuia într-o eventuală viitoare producție de film sau TV bazată pe oricare din scenariile participante sau câștigătoare.

Autorii proiectelor câștigătoare vor primi o primă de dezvoltare nerambursabilă în valoare de 1000 EUR pentru dezvoltarea proiectelor până la faza de scenariu.

Proiectele vor fi înscrise automat la asociațiile legale de protecție a drepturilor de autor cu contribuția organizatorilor.

Scenariile trebuie încheiate până la data de 1 octombrie 2019.

Pe perioada scrierii, autorii vor beneficia de consultanță din partea unor superviseri desemnați de organizatori.

Asocierea dintre organizatorii concursului și autori va fi oficializată printr-un contract care va fi pus la dispoziția finaliștilor anterior anunțării rezultatelor finale.

Înscrierea la concurs este gratuită pentru prima aplicație a unui autor.

Fiecare aplicație suplimentară a aceluiași autor presupune o taxă de înscriere de 50 RON.

Cei interesați sunt rugați să menționeze în solicitarea de înscriere numărul de aplicații pe care doresc să le depună.

Taxa pentru aplicațiile suplimentare va fi plătită în contul ASOCIAȚIEI CINEMASCOP conform indicațiilor primite la momentul solicitării.

Adresa de trimitere a aplicatiilor este: info@cinemascop.eu

Pentru detalii și informații suplimentare:
Asociatia Cinemascop
+4021 666 48 27
info@cinemascop.eu

Înscrierea la concurs presupue acceptarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

Înscrierea la concurs presupune acceptul aplicanților de a le fi prelucrate datele cu caracter personal.

///

Contest regulations

Preamble: ASOCIATIA CINEMASCOP will organize a screenwriting contest entitled: Write a screenplay for, with the goal of developing one or more scripts featuring a world-renowned actor in the main role.

For the first edition, screenwriters are asked to write a text for Romanian-American actor Sebastian Stan.

For the first edition, the contest is open for those who can write in Romanian.

The deadline for submissions is March 26th, 2019, at 23:00 (Romanian time).

Writers are asked to submit:
– a log-line of up to three sentences
– an outline for a feature-length film or a TV miniseries, having Sebastian Stan in a main role.
– outlines for feature-length films should be max. one page
– outlines for a TV miniseries should be max. three pages
– a sequence of max. four pages with dialogue, representing a conflictual scene
– a professional CV also including contact details.

Projects will be analyzed until April 5th, 2019.

A jury formed of Alexandru Baciu and Silvia Popescu will choose the final projects. Results will be published on April 8th, 2019.

Successful applicants will be invited to attend a development workshop, to take place between April 10th-17th, 2019, in Bucharest.

The Organizer will cover:

–              Transport to Bucharest for the workshop, within the Romanian territory

–              A maximum amount of 150 EUR for the transport of finalists who are not based in Romania

–              Accomodation in Bucharest during the workshop, April 10-17th, 2019

The activity will solicit a period of active work, taking form both individually and in a group setting, with screenwriters and experienced supervisers for the development of submitted outlines.

The projects of the finalists will then be reviewed by a panel of specialists, including Sebastian Stan, who will choose the projects they wish to see developed. On April 18th, 2019, the winning projects will be publicly announced.

Sebastian Stan’s involvement in the project as Mentor does not constitute any obligation whatsoever to accept any role, should submitted or successful applications for film or TV reach production stage.

Authors of the winning projects will receive a non-recoupable award of 1000 Euro, to further develop their project until script stage.

Projects will be automatically submitted to according copyright protection associations with the assistance of the organisers.

Scripts must be finalized by October 1st, 2019.

During the writing stage, authors will benefit from the consultation of a group of supervisers chosen by the organisers.

The collaboration between contest organisers and authors will be authorized through a contract which will be given to the finalists before the announcement of the winning projects.

Enrolment is free of charge for the author’s first application.

Should the author wish to submit more than one project, every supplimentary submission will carry a application fee of 50 RON.

Applicants are required to indicate the number of applications they wish to submit.

The fee for the supplementary applications will be paid in the bank account of ASOCIATIA CINEMASCOP according to instructions received upon requests.

Submissions are to be sent to: info@cinemascop.eu

For more details and information:

Asociatia Cinemascop

+4021 666 48 27

info@cinemascop.eu

Submission to the contest constitutes the acceptation of all terms set out in this document.

Submissions to the contest constitues applicant’s consent to have their personal data collected, in accordance with GDPR regulations.